Огради и Надворешни елементи

Поцинкувана, електростатички офарбана и печена во комора панелна ограда со која се гантира трајност и безбедност. Брза, лесна и едноставна монтажа за кој не се потребни некои посебни познавања. Идеална за оградување на дворови, магацини, игралишта, фарми, викендици и секаков вид на простор.