За нас

Lorem ipsum dolore

“Стовариште Оки-Пром” ги бележи своите почетоци од 2001 год. и е компанија во приватна сопственост која успешно се развива и постои 11 години. Основана е од едно лице г-дин Орце Петровски кој имаше за цел стовариштето да биде фамилијарен бизнис.

Главна дејност, на тогаш малубројното и неискусно претпријатие беше малопродажба на градежни матријали и тоа како главни производи беа Цемент, железо, Керамички блокови и Црни / Поцинкувани профили. Скромниот асортиман на производи и просторни капацитети со кои “Стовариште Оки-Пром” располагаше во тоа време, воопшто не беа пречка за вистинска работа и конкурентност на пазарот- тие беа само потстрек за создавање на една нова визија: “ Што Оки-Пром всушност треба да биде во иднина”.

Денес “ Стовариште Оки-Пром “ преку континуиран и динамичен развој, минувајќи низ сите етапи на развој израсна во едно од водечките Стоваришта во Источна Македонија кое денес е во можност да нуди богат асортиман на производи, од реномирани светски производители по несомнено висок квалитет и најповолни цени, кои нао|аат примена во екстериерното, ентериерното, хортикултурното уредување на објектите.

Позицијата која “ Стовариште Оки-Пром “ заслужено ја стекна е плод на настојувањата да се биде во чекор со современото градежништво, секогаш актуелната и богата понуда на најразлични матријали и опрема, постојани вложувања во развој како и големиот број на референци и задоволни купувачи.